Ludwig van Beethoven by Maja Chmura
 • Przypadek Beethovena
  Wielki talent a środowisko i epoka. Jak w kulturze Zachodu powstawały legendy geniuszy i prekursorów sztuki? Przypadek Beethovena jest jednym z najbardziej znamiennych.

Analizy


Syntezy

 • Bez twarzy
  Zdrowy rozsądek podpowiada, że w ludzkiej postaci właśnie twarz powinna najbardziej interesować tak zwanego wrażliwego artystę. Dlaczego więc sztuka awangardowa tak często chciała się jej pozbyć, albo ją zniekształcić, ograniczyć?
 • 50. rocznica maja ’68 — pierwsza debata „Poza tym”
  Jakie jest dziś dziedzictwo maja ’68? Co się ostało z jego rewolucyjnych postulatów — i na ile one były rewolucyjne?
 • Wrogość na peryferiach
  Z cyklu: Biedni Polacy patrzą na III Świat. Dlaczego część zachodniej lewicy nie płakała nad losem dysydentów z Warszawy, a inteligent krakowski nie użalał się nad losem prześladowanych w Chile? Jak wyjść z tej geopolityczno-intelektualnej katastrofy, której widmo znów nas prześladuje?
 • Jak stać się wielkim artystą?
  W pewnej tradycji zachodniej artysta jest wielki, staje się artystą pełną gębą dopiero będąc jednocześnie nie-artystą – trochę ascetą, trochę naukowcem, trochę filozofem, trochę anarchistą i prowokatorem – prezentującym publiczności prace nie aż tak ładne, jak by mogły być, trudniejsze, bardziej skryte.

Przekłady

Linoskoczek

 • Wirus, humanizm, tyrania
  Można wyobrazić sobie młodego Hansa Castorpa z „Czarodziejskiej Góry” , rozdwojonego, miotającego się pomiędzy podszeptami dwóch mistrzów: hedonisty i ascety. Ale nie jest jasne, kto będzie dzisiaj Settembrinim, a kto Napthą.
 • Miniatury
  4 opowiadania filozofki i pisarki pełne oryginalnych refleksji o życiu, upływie czasu i podróżach
 • Z roku 2030
  Jedno z najważniejszych dziś pytań: Czy współczesny „niezależny” podmiot musi być cyniczny, ironiczny, parodystyczny, czy też właśnie brak bezpośredniości, powagi i pełnego zaangażowania jest słabością dzisiejszej kultury i szans na emancypację?
 • 3 przypadki warszawskiego fantasty
  Współcześni warszawiacy myśląc o własnym mieście często wpadają w pułapkę 3 postaw: Konserwatywnej nostalgii, turbo-nowoczesności, ironicznej słodko-gorzkiej sympatii.