Korespondencja z „Poza Tym” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez zespół redakcyjny pisma.

Zgodnie z art. 4 pkt. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego też rozporządzeniem RODO, „przetwarzanie danych osobowych” to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Działalność magazynu internetowego „Poza Tym” nie obejmuje co do zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ww. rozporządzenia. Przetwarzane mogą być natomiast podane w wysłanej do nas wiadomości dane osobowe osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem wskazanego na stronie adresu poczty elektronicznej, w szczególności adres e-mail.

Robimy to wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji elektronicznej, w szczególności przygotowania odpowiedzi na Państwa pytania.

Zachowamy dane, które nam podasz drogą mailową, na czas trwania korespondencji — i będziemy je przechowywać do 1 miesiąca po jej ustaniu.

Jeśli chcesz, byśmy zachowali w bazie danych Twój adres e-mail i ewentualnie inne dane, takie jak imię i nazwisko, w celu regularnego powiadamiania o nowych edycjach i aktualizacjach magazynu lub organizowanych wydarzeniach — zasygnalizuj nam w e-mailu, że chcesz utrzymać z nami kontakt i wyrażasz zgodę na zapisanie Twojego e-maila (i — ewentualnie — imienia i nazwiska) na naszej liście danych kontaktowych.

Wszelką korespondencję, również w zakresie przetwarzania danych osobowych, prosimy kierować na adres: redakcjapozatym@gmail.com

Nie powierzamy przechowywanych przez nas danych podmiotom trzecim, ani nie wykorzystujemy ich w celach marketingowych.