przekłady

Derrida

2 krótkie noty: Postscriptum do tekstu: „Jak odpowiedzieć na kwestię etyczną – Derrida i religia” i wspomnienie po śmierci Derridy

Naród jako ideał i jako rzeczywistość

Czy uwierzymy, że wszystko to było niczym, skoro miliony ludzi — którzy uprzednio żyli tylko dla własnej korzyści i w rozcieńczonym strachu przed śmiercią — nagle i w chwale ofiarowały swoją śmierć narodowi?