fragmenty

Miniatury

4 opowiadania filozofki i pisarki pełne oryginalnych refleksji o życiu, upływie czasu i podróżach