Miniatury

4 opowiadania filozofki i pisarki pełne oryginalnych refleksji o życiu, upływie czasu i podróżach

Z roku 2030

Jedno z najważniejszych dziś pytań: Czy współczesny „niezależny” podmiot musi być cyniczny, ironiczny, parodystyczny, czy też właśnie brak bezpośredniości, powagi i pełnego zaangażowania jest słabością dzisiejszej kultury i szans na emancypację?

Bez twarzy

Zdrowy rozsądek podpowiada, że w ludzkiej postaci właśnie twarz powinna najbardziej interesować tak zwanego wrażliwego artystę. Dlaczego więc sztuka awangardowa tak często chciała się jej pozbyć, albo ją zniekształcić, ograniczyć?

O Kubie, rewolucjach i polskim pesymizmie

Od Kuby z epoki rewolucji Fidela po zmagania polskiej inteligencji z własnym otoczeniem — kilka kartek z dziejów pesymizmu elit peryferyjnych.

3 przypadki warszawskiego fantasty

Współcześni warszawiacy myśląc o własnym mieście często wpadają w pułapkę 3 postaw: Konserwatywnej nostalgii, turbo-nowoczesności, ironicznej słodko-gorzkiej sympatii.

Komfort słabej wiary

O świadomości drobnomieszczańskiej, katolicyzmie realnym i o tym, dlaczego jest on w dzisiejszej Polsce nadal postawą nie tylko politycznie, lecz także psychologicznie komfortową.